Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

  1. Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này. 

   Các thông tin cá nhân mà gashuongduong.vn có thể thu thập từ khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin:

   1. Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

    • Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
    • Gửi thông tin đến khách hàng.
    • Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

    Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, gashuongduong.vn sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ  ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng. 

   3. Thời gian lưu trữ thông tin:

    1. Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

    4. Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân

      • Tên công ty: CTCP Liên doanh Hướng Dương Machida Gas 
      • Địa chỉ trụ sở chính: 81 Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP.HCM
      • Email: info@hdmg.com.vn
      • Hotline: 19002121

     5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng 

       • Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website gashuongduong.vn được bảo mật.
       • Thông tin cá nhân của thành viên trên gashuongduong.vn được gashuongduong.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của gashuongduong.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
       • Ban quản lý gashuongduong.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Sàn giao dịch thương mại điện tử gashuongduong.vn cam kết sử dụng thông tin đúng với mục đích đã thông báo với khách hàng.
       • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
       • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, gashuongduong.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
       • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa (nếu có) tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của gashuongduong.vn. Và nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật có liên quan để đảm bảo tốt nhất việc bảo mật thông tin khách hàng.
      DMCA.com Protection Status