Tất cả bài viết

Tuyển Dụng Nhân Viên Bán Hàng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - GAS HƯỚNG DƯƠNG Công ty Cổ Phần Liên Doanh Hướng Dương MachiDa Gas với hệ thống 33 Cửa Hàng Gas trải...

Tuyển Dụng Nhân Viên Phục Vụ

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - GAS HƯỚNG DƯƠNG Công ty Cổ Phần Liên Doanh Hướng Dương MachiDa Gas với hệ thống 33 Cửa Hàng Gas trải...